شب   

 

    شب می گفت :  این منم ...

                                      ... شب ...

                                                 ... آبستن تمام امید های فردا ها ...


    من و روز ... دست در دوش هم ... چه خندیدیم ... !

                                                  .

                                                  .

                                                  .

    چندی است ...

        ... روز سراغ شب را می گیرد ...

                                     ... و من ...

                                     ... هنوز نمی دانم امیدهای فرداهایم کو ... ؟!

 

 

.

لینک
سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۸ - هیچ و هیچ تر

   دودست ویک پا بالا ...   

      طفل شیطان دلم ...

                            سخت مرا آزرده ...

       باید اکنون ...

                            به ایستانم او را ...

                                                کنار تخته سیاه سینه ام ...

 

.

لینک
سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۸ - هیچ و هیچ تر

   لحظه موعود ...   

 

چه تفاوتم اگر ...

   سه تکه کرباس ...  تن پوش  و ... گونه ام بر خاک باشد ...

                              یا شاید ...

   قابی چوبین ... مرا با ظاهری آراسته ... در خود پنهان دارد ...

                              حتی اگر ...

    خاکسترم را ... در کوزه ای سفالین ... بر آب کنند ...

                                                                                چه تفاوت  ... ؟

    ... چرا که درآن دم   ...

     ...  ای کابوس هائل شب های بی وجدانیم ...

             ...  ای رویای شیرین روزهای مهربانیم ...

                                      ...    ای وعده لحظه موعود  ...

                                                         ... عاقبت تورا  یافته ام ...

                                                                           ...  ای حقیقت من  ...

 

.

لینک
شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۸ - هیچ و هیچ تر

   برای من ...   

 نمی دانم چه خواهد بود ...

                      گریه ... یا ... فریاد

                                   گله ... یا ... دعا ....

                                         هنوز ادا نکرده ام این بغض در گلو مانده را ...

 

 

     چه بی روح است  ...

                        بغض سرد من ...

 

 

     به یقین ...

                        سهم عالم عشق در آن هیچ است ...

 

   

     بی عشق ...

     یک نفس در سینه دارم ...

                                 تا جنون ...

                                       اما چه باک ...

                                                  ... وقتی ...

                                                  نام تمام عاشق های دنیا  مجنون است ...

 

 

 

.

لینک
شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۸ - هیچ و هیچ تر

   فالش   

 

     گوئی ...

                            

                 ردیف شیون دارد ...

                                                 

                                           تار ناکوک  دلم ...

                                                                              

                                                          بی دست گاه شورتو ...

 

 

 

.

لینک
سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۸ - هیچ و هیچ تر

   گارانتی   

 

 

   چه خوب بود اگر ...

                         ...  خدا ...

                                   دکان دل فروشی داشت ...

                                                          عوض می کرد ...

                                                                             با  دلی نو   ...

                                                                                      دل سوخته مان را ...

 

 

 

لینک
سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۸ - هیچ و هیچ تر

منبع کدهای بینظیر جاوا